Bilimsel Bilişim
1
TİP SÖZLÜK
Sağlık alanında, sürekli güncellenen, içerdiği tıbbi bilgiler kadar, haberleri, tartışmaları, gündemdeki güncel sorunları ele alışı ile de farklı olan Tip Sözlük; kullanıcılar tarafından geliştirilmektedir. Tip Sözlüğün amacı, sağlık alanındaki önemli bilgilere kolaylıkla ulaşmayı sağlamaktır. Ancak sadece bilgi içeren bir platform olmanın ötesinde, sinemadan, spora, hayata dair her konuyu da içermesi benzeri sözlüklerden temel farkını oluşturmaktadır.

Sözlüğün bu yönde gelişimini sağlayan temel faktör ise, sadece okunmak üzere tasarlanmamış olmasıdır. Çok sesliliği hedefleyen bu özgür platformun içeriği kullanıcıların katkılarıyla oluşmaktadır.
Girişimler - TİP SÖZLÜK