Bilimsel Bilişim
1
TIBBIM
TIBBIM Bilimsel Bilişim’in tasarladığı ve geliştirdiği, Türkiye’de benzeri olmayan bir projedir. Bilgisayarlara kurulan bir program ve internet üzerinden erişilen sosyal ağ TIBBIM projesinin temel unsurlarıdır. Sistem kapalı devre işletilmekte, Tıp Dernekleri üyeleri veya spesifik bir alandaki sağlık çalışanlarını üye kabul etmektedir.

Dernekler için gerçekleştirilen TIBBIM projesinde, dernek üyeleri sistemin doğal kullanıcıları olarak tanımlanmaktadır.

Böylelikle; dernek üyeleri arasındaki iletişim artmakta, aidiyet duygusu güçlenmekte, kurumsallaşma ve markalaşma süreci hız kazanmakta, maliyetler azalmakta, bilgi paylaşılarak hızla çoğalmakta, katılım artmakta, süreçler hızlanmakta, sürekli eğitim faaliyetleri, daha kolay, daha ucuz, daha esnek zamanlı, daha sık gerçekleştirilebilmektedir.
Ürünler - TIBBIM