Bilimsel Bilişim
1
"ONLINE" KİTAP

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

EDİTÖRLER

Hamdi AKAN

Murat AKOVA

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

EDİTÖRLER

Hamdi AKAN

Murat AKOVA

İÇİNDEKİLER

-Tıbbi Mikolojiye Kısa Bir Giriş
Emel TÜMBAY

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
Murat AKOVA

-Hematolojik Malignitelerde Fungal İnfeksiyonlar-Epidemiyoloji ve Risk Grupları
Fahir ÖZKALEMKAŞ

-HIV/AIDS ve Fungal İnfeksiyonlar
Volkan KORTEN

-Solid Tümörlü Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar
Yüksel ÜRÜN, Ahmet DEMİRKAZIK

-Hematopoetik Kök Hücre Nakil Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Esin ŞENOL

-Solid Organ Transplantasyonu Alıcılarında Gelişen İnvaziv Mantar İnfeksiyonları
Hande ARSLAN

-Hematoloji-Onkolojide Yeni İlaçlar, Yeni Riskler
Mutlu ARAT, Tülay ÖZÇELİK

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Radyolojik Görüntüleme
Mustafa SEÇİL, Canan ALTAY

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Konvansiyonel Mikolojik Tanısı
Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

-İnvaziv Fungal Hastalıkların Tanısında Galaktomannan
Beyza ENER

-Beta-Glukan Testi
Zekaver ODABAŞI

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanısında Diğer Hücre Komponentlerine Yönelik Tanı
Gökhan METAN

-İnvaziv Fungal Hastalık Moleküler Tanısında Gelişmeler
P. Lewis WHITE, J. Peter DONNELLY, Rosemary A. BARNES

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanısında Göğüs Hastalıkları Uzmanının Yaklaşımları
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Klinik Bulgular ve Akciğer Dışı Organ Tutulumları
İftihar KÖKSAL, Selçuk KAYA

-Hemato-onkolojik Malignitelerde İlaçla İnvaziv Fungal İnfeksiyonlardan Korunma
Alpay AZAP

-Kemik İliği Nakli Merkezlerinde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlardan Korunma
Nurhilal TURGUT BÜYÜKKURT, Can BOĞA

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar ve Tanımlar
Hamdi AKAN

-Ampirik Tedavi ve Kılavuzlar
Murat AKOVA

-Pre-Emptif Antifungal Tedavi ve Kılavuzlar
Ömrüm UZUN

-Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda (HIV/AIDS Hariç) Az Görülen İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi
Halis AKALIN

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Profilaksi
Arzu Nazlı ZEKA, Bilgin ARDA

-İnvaziv Fungal Hastalıkta İlaç Monitörizasyonu
Hamdi AKAN

-İnvaziv Fungal Hastalık Tedavisinde Kombinasyon Tedavisi
Esra KAZAK

-Sistemik Antifungal İlaçlar
Neşe SALTOĞLU

-Çocuk Hastalarda İnvaziv Fungal Hastalıklar Epidemiyolojisi ve Riskler
Volkan HAZAR

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

EDİTÖRLER

Hamdi AKAN

Murat AKOVA

YAZARLAR

Hamdi AKAN

Halis AKALIN

Murat AKOVA

Canan ALTAY

Mutlu ARAT

Bilgin ARDA

Hande ARSLAN

Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

Alpay AZAP

Rosemary A. BARNES

Can BOĞA

Ahmet DEMİRKAZIK

J. Peter DONNELLY

Beyza ENER

Özlem GÜZEL TUNÇCAN

Volkan HAZAR

Selçuk KAYA

Esra KAZAK

Volkan KORTEN

İftihar KÖKSAL

Gökhan METAN

Zekaver ODABAŞI

Tülay ÖZÇELİK

Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

Fahir ÖZKALEMKAŞ

Neşe SALTOĞLU

Mustafa SEÇİL

Esin ŞENOL

Nurhilal TURGUT BÜYÜKKURT

Emel TÜMBAY

Ömrüm UZUN

Yüksel ÜRÜN

P. Lewis WHITE

Arzu Nazlı ZEKA

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

EDİTÖRLER

Hamdi AKAN

Murat AKOVA

İÇİNDEKİLER

-Tıbbi Mikolojiye Kısa Bir Giriş
Emel TÜMBAY

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
Murat AKOVA

-Hematolojik Malignitelerde Fungal İnfeksiyonlar-Epidemiyoloji ve Risk Grupları
Fahir ÖZKALEMKAŞ

-HIV/AIDS ve Fungal İnfeksiyonlar
Volkan KORTEN

-Solid Tümörlü Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar
Yüksel ÜRÜN, Ahmet DEMİRKAZIK

-Hematopoetik Kök Hücre Nakil Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Esin ŞENOL

-Solid Organ Transplantasyonu Alıcılarında Gelişen İnvaziv Mantar İnfeksiyonları
Hande ARSLAN

-Hematoloji-Onkolojide Yeni İlaçlar, Yeni Riskler
Mutlu ARAT, Tülay ÖZÇELİK

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Radyolojik Görüntüleme
Mustafa SEÇİL, Canan ALTAY

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Konvansiyonel Mikolojik Tanısı
Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

-İnvaziv Fungal Hastalıkların Tanısında Galaktomannan
Beyza ENER

-Beta-Glukan Testi
Zekaver ODABAŞI

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanısında Diğer Hücre Komponentlerine Yönelik Tanı
Gökhan METAN

-İnvaziv Fungal Hastalık Moleküler Tanısında Gelişmeler
P. Lewis WHITE, J. Peter DONNELLY, Rosemary A. BARNES

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanısında Göğüs Hastalıkları Uzmanının Yaklaşımları
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Klinik Bulgular ve Akciğer Dışı Organ Tutulumları
İftihar KÖKSAL, Selçuk KAYA

-Hemato-onkolojik Malignitelerde İlaçla İnvaziv Fungal İnfeksiyonlardan Korunma
Alpay AZAP

-Kemik İliği Nakli Merkezlerinde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlardan Korunma
Nurhilal TURGUT BÜYÜKKURT, Can BOĞA

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar ve Tanımlar
Hamdi AKAN

-Ampirik Tedavi ve Kılavuzlar
Murat AKOVA

-Pre-Emptif Antifungal Tedavi ve Kılavuzlar
Ömrüm UZUN

-Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda (HIV/AIDS Hariç) Az Görülen İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi
Halis AKALIN

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Profilaksi
Arzu Nazlı ZEKA, Bilgin ARDA

-İnvaziv Fungal Hastalıkta İlaç Monitörizasyonu
Hamdi AKAN

-İnvaziv Fungal Hastalık Tedavisinde Kombinasyon Tedavisi
Esra KAZAK

-Sistemik Antifungal İlaçlar
Neşe SALTOĞLU

-Çocuk Hastalarda İnvaziv Fungal Hastalıklar Epidemiyolojisi ve Riskler
Volkan HAZAR

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

KONU BAŞLIKLARINA VE İÇERİĞE GÖRE ARAMA YAPMA...

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

YAZARLARA AİT CV'LER...

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

MAKALELER HAKKINDA YAZARLARA VE EDİTÖRLERE GERİ BİLDİRİM...

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

ONLINE KİTAP

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR*

EDİTÖRLER

Hamdi AKAN

Murat AKOVA

İÇİNDEKİLER

-Tıbbi Mikolojiye Kısa Bir Giriş
Emel TÜMBAY

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
Murat AKOVA

-Hematolojik Malignitelerde Fungal İnfeksiyonlar-Epidemiyoloji ve Risk Grupları
Fahir ÖZKALEMKAŞ

-HIV/AIDS ve Fungal İnfeksiyonlar
Volkan KORTEN

-Solid Tümörlü Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar
Yüksel ÜRÜN, Ahmet DEMİRKAZIK

-Hematopoetik Kök Hücre Nakil Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar
Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Esin ŞENOL

-Solid Organ Transplantasyonu Alıcılarında Gelişen İnvaziv Mantar İnfeksiyonları
Hande ARSLAN

-Hematoloji-Onkolojide Yeni İlaçlar, Yeni Riskler
Mutlu ARAT, Tülay ÖZÇELİK

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Radyolojik Görüntüleme
Mustafa SEÇİL, Canan ALTAY

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Konvansiyonel Mikolojik Tanısı
Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

-İnvaziv Fungal Hastalıkların Tanısında Galaktomannan
Beyza ENER

-Beta-Glukan Testi
Zekaver ODABAŞI

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanısında Diğer Hücre Komponentlerine Yönelik Tanı
Gökhan METAN

-İnvaziv Fungal Hastalık Moleküler Tanısında Gelişmeler
P. Lewis WHITE, J. Peter DONNELLY, Rosemary A. BARNES

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Tanısında Göğüs Hastalıkları Uzmanının Yaklaşımları
Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Klinik Bulgular ve Akciğer Dışı Organ Tutulumları
İftihar KÖKSAL, Selçuk KAYA

-Hemato-onkolojik Malignitelerde İlaçla İnvaziv Fungal İnfeksiyonlardan Korunma
Alpay AZAP

-Kemik İliği Nakli Merkezlerinde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlardan Korunma
Nurhilal TURGUT BÜYÜKKURT, Can BOĞA

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar ve Tanımlar
Hamdi AKAN

-Ampirik Tedavi ve Kılavuzlar
Murat AKOVA

-Pre-Emptif Antifungal Tedavi ve Kılavuzlar
Ömrüm UZUN

-Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda (HIV/AIDS Hariç) Az Görülen İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi
Halis AKALIN

-İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Profilaksi
Arzu Nazlı ZEKA, Bilgin ARDA

-İnvaziv Fungal Hastalıkta İlaç Monitörizasyonu
Hamdi AKAN

-İnvaziv Fungal Hastalık Tedavisinde Kombinasyon Tedavisi
Esra KAZAK

-Sistemik Antifungal İlaçlar
Neşe SALTOĞLU

-Çocuk Hastalarda İnvaziv Fungal Hastalıklar Epidemiyolojisi ve Riskler
Volkan HAZAR

www.ifikitap.org

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

KANSER HASTALARINDA İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR
ONLİNE KİTABINA YENİ BÖLÜM EKLENDİ...

Kanser Hastalarında İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR online kitabına yeni bölüm eklendi.

Yeni Bölüm: "İnvaziv Fungal Hastalık Tedavisinde Kombinasyon Tedavisi"
Yazar: Doç. Dr. Esra KAZAK

*Kitaba tam metin olarak sadece www.febrilnotropeni.net adresinden erişilebilmektedir.

www.ifikitap.org

Ürünler - "ONLINE" KİTAP