Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRK TORAKS DERNEĞİ ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERİ
2016 Güncellemesi” YAYINLANDI!!!

Türk Toraks Derneği Astım Allerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "TÜRK TORAKS DERNEĞİ ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2016 Güncellemesi" yayınlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "TÜRK TORAKS DERNEĞİ ASTIM TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2016 Güncellemesi"ni www.toraks.org.tr adresinden PDF formatında indirebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.bilimseltipyayinevi.com

ÖNSÖZ'DEN

• • •

Türk Toraks Derneği (TTD) Astım Allerji Çalışma Grubu ilk astım raporunu 1996 yılında yayınlamış ve bu raporun ulusal düzeyde yaygın olarak uygulanabilmesi için 1997 yılında yapılan iki toplantıda 26 kuruluşun da katılımıyla eksiklikler tartışılmıştır. Bu sürecin sonunda çalışma grubunun üç yıllık özverili çalışması sonunda 2000 yılında TTD'nin ilk Astım Tanı ve Tedavi Rehberi yayınlanmıştır. Daha sonra 2009, 2010 ve 2014 yıllarında güncellemeler yapılmış, ancak rehber henüz 2014 yılında güncellenmişken astım alanında literatürdeki önemli yenilikler nedeniyle 2015 yılında da güncellenme ihtiyacı hissedilmiştir. 2015 yılı sonunda başlanan güncelleme çalışmaları Temmuz 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Her bölüm ülkemiz ve dünya verileri ışığında güncellenmiş ve gerekli görülen yerlere bazı eklemeler yapılmıştır.

• • •

Rehberin güncellenmesinde özveri ile çalışan tüm hocalarımıza, meslektaşlarımıza değerli katkıları için teşekkür ederiz. Astım hastalığının tanı ve tedavisine gönül vermiş tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileğiyle...

Türk Toraks Derneği Astım Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu (2014-2016) Adına

Ferda Erkekol
Gül Karakaya

Haberler