Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRK TIP DİZİNİ'NDE İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN
2018 YILI 1. SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

Türk Tıp Dizini'nde indekslenen FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2018 yılı 1. sayısı yayımlandı.

FLORA Dergisi 2018 YILI 1. SAYISI
İÇİNDEKİLER

DERLEME

HIV İnfeksiyonundan Korunmada Temas Öncesi Profilaksi
Pre-exposure Prophylaxis Against Human Immunodeficiency Virus (Sayfa 1-7)
Güle ÇINAR, Serhat BİRENGEL

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Diyabetik Ayak Sendromunda Dermatolojik Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Dermatological Findings in Diabetic Foot Syndrome (Sayfa 8-14)
Yavuz KAYAŞ, İlgen ERTAM, Serhat UYSAL, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Anıl Murat ÖZTÜRK, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Şevki ÇETİNKALP, Bilgin ARDA, İdil ÜNAL

Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Çocuklarda Sitomegalovirüs, Epstein-Barr Virüs ve Adenovirüs İnfeksiyonlarının Araştırılması
Investigation of Cytomegalovirus, Epstein-Barr Virus and Adenovirus Infections After Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) in Pediatric Patients (Sayfa 15-24)
Nazlı Nida KAYA, Serhan KÜPELİ, Gökhan ÖZTÜRK, İbrahim BAYRAM, Deniz ÖZDOĞRU SAĞDIÇ, Gülay SEZGİN, Fatih KÖKSAL, Fügen YARKIN

In Vitro Susceptibility of Tigecycline and Colistin Against Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia Suşlarına Tigesiklin ve Kolistinin İn Vitro Duyarlılığı (Sayfa 25-30)
Turhan TOGAN, Hale TURAN ÖZDEN, Özlem AZAP

Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının Birinci ve İkinci Seçenek Anti-Tüberküloz İlaçlara Karşı Duyarlılığın Sensititre MycoTB Plate Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated from Clinical Samples Against the First and Second-Line Anti-tuberculosis Drugs by the Sensititre MycoTB Plate Method (Sayfa 31-38)
Figen KAYSERİLİ ORHAN, Ayşe Esin AKTAŞ, Nimet YİĞİT

OLGU SUNUMU

Streptococcus agalactiae'nın Neden Olduğu Fulminan Nekrotizan Fasiit ve Toksik Şok Sendromu
Fulminant Necrotizing Fasciitis and Toxic Shock Syndrome Caused by Streptococcus agalactiae (Sayfa 39-43)
Emin UYSAL, Şakir Ömür HINCAL, Süleyman SOLAK, Mustafa Furkan ÖZEL, İsmail ÖDEMİŞ

EDİTÖRE MEKTUP

Akut Pürülan Menenjit mi, HIV'a Bağlı Fırsatçı İnfeksiyon mu?
Acute Purulent Meningitis or Opportunistic Infection Due to HIV? (Sayfa 44-45)
Damla AKDAĞ, Hüsnü PULLUKÇU, Gülşen MERMUT, Tansu YAMAZHAN, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Sercan ULUSOY

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 4 adet klinik çalışma, 1 adet olgumu sunumu ve 1 adet editöre mektup türündeki makale ile derginin 23 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler