Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRK TIP DİZİNİ ve DOAJ'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2018 YILI İKİNCİ SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

Türk Tıp Dizini ve DOAJ'da indekslenen FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2018 yılı 2. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.

FLORA Dergisi 2018 YILI 2. SAYISI İÇİNDEKİLER

DERLEME

Aşı Karşıtlığı
Anti-Vaccination (Sayfa 47-58)
Hüseyin Haydar KUTLU, Mustafa ALTINDİŞ

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Nozokomiyal Diyarelerdeki Clostridium difficile İnsidansı Atlanıyor mu?
Is the Incidence of Clostridium difficile inNosocomial Diarrhoea Underestimated? (Sayfa 59-63)
Özer AKGÜL, Burcu SAPMAZ, Fadimana ÇATAL, Reyhan ÇALIŞKAN, Pelin YÜKSEL, Yaşar Ali ÖNER, Gökhan AYGÜN

Erişkin Dizin Akut Septik Artrit Tedavisinde Üç Cerrahi Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Three Surgical Treatment Methods in Acute Septic Arthritis of the Knee in Adults (Sayfa 64-72)
Mahmut KALEM, Ercan ŞAHİN

Mantar İnfeksiyonları; Etken Dağılımı ve Tedavi Cevabı
Fungal Infections; Species Distribution and Treatment Response (Sayfa 73-78)
Uğur KOSTAKOĞLU, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL

Ürogenital Akıntısı Olan Olgularda: Trichomonas vaginalis Sıklığı?
Cases with Urogenital Discharge: Trichomonas vaginalis Rates? (Sayfa 79-83)
Cemile SÖNMEZ, Selma USLUCA

OLGU SUNUMU

Kronik Hepatit C'de Kür! Hepatoselüler Karsinom Riskini Engeller mi?
Cure in Chronic Hepatitis C! Does it Prevent the Risk of Hepatocellular Carcinoma? (Sayfa 84-87)
Mustafa Kemal ÇELEN, İrem AKDEMİR, Kadim BAYAN

Cedecea lapagei'nin Neden Olduğu Nadir Bir Bakteremi Olgusu
An Uncommon Cause of Bacteremia: Cedacia lapagei (Sayfa 88-91)
Özlem KAYA HASSU, İlhami ÇELİK

KISA RAPOR

Nedeni Bilinmeyen Ateş ve Visseral Layşmanyaz: 20 Erişkin Hastadan Oluşan Olgu Serisi
Fever of Unknown Origin and Visceral Leishmaniasis: a Series of 20 Adult Patients (Sayfa 92-94)
Hüsnü PULLUKÇU, Nevin TURGAY, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Deniz AKYOL, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Seray ÖZENSOY TÖZ

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 4 adet klinik çalışma, 2 adet olgumu sunumu ve 1 adet kısa rapor türündeki makale ile derginin 23 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler