Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

DOKTORLAR İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ HAKKINDA
BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUM ANKETİNE KATILIMINIZI BEKLİYORUZ...

Değerli Sağlık Çalışanları,

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ARICI'nın sorumlu araştırmacı olduğu ve Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu tarafından uygun bulunan "Doktorlar İçin Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Hakkında Bilgi, Davranış ve Tutum Anketi" doktorların tıbbi açıdan önerdikleri fiziksel aktivite ve egzersiz hakkındaki bilgi, davranış ve tutumlarının değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Online olarak doldurabileceğiniz ankete https://goo.gl/V8QGLL linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Anket 2 bölümden oluşmakta ve toplam 22 soru bulunmaktadır, cevaplaması ortalama 3-5 dk sürmektedir.

Anket yardımı ile toplanan veriler bilimsel amaç için kullanılacak olup tüm veriler gizli tutulacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
Prof. Dr. Mustafa ARICI

www.tihud.org.tr

Haberler