Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2018 YILI 2. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2018 yılı 2. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2018 yılı 2. sayısında yayımlanan 1 adet derleme ve 3 adet araştırma türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2018-2. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Kanser ve Endotel Hücreleri
Cancer and Endothelial Cells
Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA, Hale GÖKSEVER ÇELİK, İsmail Mert ALKAÇ, Tuba GÜNEL

ARAŞTIRMALAR

Tüm Yönleriyle Castleman Hastalığı: Uzun Dönem Takip ile Tek Merkez Deneyimi
Castleman's Disease with All Aspects: Single Center Experience with Long Term Follow-up
Fatoş Dilan ATİLLA1, Derya DEMİR2, Nur SOYER1, Murat TOMBULOĞLU, Filiz VURAL, Mahmut TÖBÜ, Fahri ŞAHİN, Nazan ÖZSAN, Mine HEKİMGİL, Güray SAYDAM

Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nötropenik Dönem Takibinde Granülosit İnfüzyonunun Yeri
The Role of Granulocyte Infusion on the Follow-up of Neutropenic Period After Allogeneic Stem Cell Transplantation
Nermin KENİ BEGENDİ, Ali ÜNAL, Leylagül KAYNAR, Bülent ESER, Ayşe BİREKUL, Zeynep GÜVEN, Yavuz KÖKER, Mustafa ÇETİN

Cinsiyet Uyumsuz Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Hemoglobin Değeri Erkek Vericisi Olan Kadın Alıcılarda Daha mı Yüksek?
Is Hemoglobin Level After Sex-Mismatched Allogeneic Stem Cell Transplantation Higher in Female Recipients with Male Donors?
Deniz GÖREN ŞAHİN, Ayşe Şule GELGEÇ, Emine Tülay ÖZÇELİK, Mutlu ARAT

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler