Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ"NE AİT
TOPLAM 84 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
TORAKSIM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Türk Toraks Derneği tarafından 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen "Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi"ne ait sunumların video kayıtları-slayt setleri TORAKSIM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 84 ADET sunuma ait 34 adet video kaydı slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak TORAKSIM, ONLINE TV'ye, 50 adet slayt seti ise video şeklinde TORAKSIM, SUNU MERKEZİ'ne eklenmiştir.

İyi seyirler dileriz.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ
11-15 NİSAN 2018

11 NİSAN 2018

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ AÇILIŞ OTURUMU

*Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi Açılış Konuşması: Kongre Başkanı - Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK

*Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi Açılış Konuşması: TTD MYK Üyesi - Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU

*Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi Açılış Konuşması: Prof. Dr. Marc MOSS, Prof. Dr. Guy JOOS

*2018 Türk Toraks Derneği Ödülleri - Prof. Dr. İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi: Numan EKİM Ödül Töreni
Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ, Prof. Dr. Numan EKİM

12 NİSAN 2018

SERBEST KÜRSÜ: TÜRK TORAKS DERNEĞİ (TTD)'NİN GÜNCELLENMİŞ HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİ UZLAŞI RAPORU - SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI ÇALIŞMA GRUBU (DR. NUMAN EKİM ONURUNA)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN, Prof. Dr. Feza BACAKOĞLU

*Hastanede Gelişen Pnömoni Rehberi 2018/Tanımlar ve Risk Faktörleri - Prof. Dr. Abdullah SAYINER

*Erişkinlerde Hastanelerde Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2018 - Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ÖZYILMAZ

*TTD VİP Rehberi - Dr. Öğr. Üyesi Begüm ERGAN

*TTD Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2018 - Prof. Dr. Füsun Öner EYÜBOĞLU

*TTD Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavisi Uzlaşı Raporu - Prof. Dr. Feza BACAKOĞLU

*Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) Yönetimi - Prof. Dr. Oğuz KILINÇ

PANEL: AŞIRI TANI VE SAĞLIĞIN KIŞKIRTILMASI - SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN, Uzm. Dr. Enver YALNIZ

*KOAH'ta Aşırı Tanı - Prof. Dr. Mehmet POLATLI

*Akciğer Kanserinde Tarama ve Aşırı Tanı - Doç. Dr. Ufuk YILMAZ

*İnvaziv İşlemlerde Kışkırtılmış Talep - Prof. Dr. Sedat ALTIN

SERBEST KÜRSÜ: GÖÇ VE TÜBERKÜLOZ - TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Dr. Erhan KABASAKAL, Dr. Filiz DUYAR AĞCA

*Türkiye'deki Suriyeliler Birlikte Yaşamaya Hazır mıyız? - Prof. Dr. Murat ERDOĞAN

*Yabancı Ülke Doğumlu Hastalar - Dr. Erhan KABASAKAL

*Göçmen ve Mülteciler ile İlgili Türkiye Stratejisi Nedir? Nasıl Olmalıdır? - Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

PANEL: HER YÖNÜYLE ŞEHİR HASTANELERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sedat ALTIN, Prof. Dr. Raşit TÜKEL

*Dünden Yarına Göğüs Hastalıkları - Uzm. Dr. Enver YALNIZ

*Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Şehir Hastaneleri - Prof. Dr. Kayıhan PALA

*Her Yönüyle Şehir Hastaneleri/Türk Tabipleri Birliği Gözüyle - Prof. Dr. Raşit TÜKEL

13 NİSAN 2018

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE: RADYOLOJİSİNE BAK PATOLOJİK TANIYI SÖYLE - AKCİĞER PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serpil DİZBAY SAK, Prof. Dr. İsmail SAVAŞ

*Patoloğun Korkulu Rüyası - Olgu 1 - Prof. Dr. Deniz NART

*Eski Dert-Yeni Dert: Olgu 2 - Prof. Dr. Kürşat YILDIZ

*Sırtım Ağrıyor Nefes Alamıyorum: Olgu 3 - Prof. Dr. Şahande ELAGÖZ

*Öksürüğüm Neden Geçmiyor?: Olgu 4 - Prof. Dr. Kemal BAKIR

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE: MULTİDİSİPLİNER TORASİK ONKOLOJİ KONSEY - AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Atila AKKOÇLU, Prof. Dr. Pınar ÇELİK

*Olgu Sunumu - Prof. Dr. Pınar ÇELİK

*Göğüs Cerrahisi: Olgu Sunumu 1- Doç. Dr. Kutsal TARHAN

*Göğüs Cerrahisi: Olgu Sunumu 2 - Doç. Dr. Kutsal TARHAN

14 NİSAN 2018

BİR SORU ÇOK CEVAP: PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER - KLİNİK SORUNLAR ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan ARSEVEN, Prof. Dr. İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN

*Yeni Oral Antikoagülanlar - Prof. Dr. Gülfer OKUMUŞ

*Pulmoner Embolide Girişimsel Endovasküler Tedaviler - Doç. Dr. Koray GÜVEN

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE: ZOR İNFEKSİYON OLGULARININ YÖNETİMİ - AKCİĞER İNFEKSİYONLARI ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aykut ÇİLLİ, Uzm. Dr. Ercan KURTİPEK

*Bilateral Pnömoni: Buzdağinin Görünen Yüzü - Uzm. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU

*Nakil Hastasında Sinsi Seyirli Akciğer İnfeksiyonu: Neden Yönetimi Bu Kadar Güç? - Uzm. Dr. Dorina ESENDAĞLI

*Bu Ne Menem Pnömoni? - Uzm. Dr. Figen Öztürk ERGÜR

*Tedavi Etmesem Ne Olur? - Uzm. Dr. Nursel TÜRKOĞLU

SÖZLÜ SUNUMLAR

*Atipik Hidatik Kistlerin Nedeni Perfore Hidadik Kistler ya da Geçirilmiş Kist Cerrahisi mi? - Uzm. Dr. Menduh ORUÇ

*Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Yapılan Tamamlayıcı Pnömonektomi Olgularının Uzun Dönem Sonuçları - Dr. Cem Emrah KALAFAT, Uzm. Dr. Celal Buğra SEZEN, Uzm. Dr. Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Dr. Salih BİLEN, Dr. Cemal AKER, Uzm. Dr. Kemal KARAPINAR

*Sağ Sleeve Alt Lobektomi Gerekli mi? Güvenli mi? - Dr. Cem Emrah KALAFAT, Uzm. Dr. Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Uzm. Dr. Özkan SAYDAM, Uzm. Dr. Celal Buğra SEZEN, Doç. Dr. Levent CANSEVER, Uzm. Dr. Ali Cevat KUTLUK, Doç. Dr. Hasan AKIN, Prof. Dr. Muzaffer METİN

*Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Uygulanan Akciğer Rezeksiyonlarında Sağ-Kalım ve Sonuçların Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Adem KARATAŞ

*Non-Kistik Fibröz Bronşektazili Hastalarda Cerrahi Tedavinin Kronik Enfeksiyonun Kontrolündeki Rolü - Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÜRZ, Doç. Dr. Ayşen Taslak ŞENGÜL, Doç. Dr. Yasemin Bilgin BÜYÜKKARABACAK, Prof. Dr. Burçin ÇELİK, Ass. Dr. Halil KOLCU, Uzm. Dr. Mehmet Gökhan PİRZİRENLİ, Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU

*Ölüm İle Sonuçlanan Trakeo-Bronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖNAL

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE: İDYOPATİK PULMONER FİBROZİS İLE KARIŞAN MESLEK HASTALIKLARI - ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU, KLİNİK SORUNLAR ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nesrin ÖCAL, Doç. Dr. Mehmet BAYRAM

*İdyopatik Pulmoner Fibrozis ile Karışan Meslek Hastalıkları: Gözleri Tamamen Kapalı (Olgu 1) - Uzm. Dr. Canan DEMİR

*İdyopatik Pulmoner Fibrozis ile Karışan Meslek Hastalıkları: Sormayı Unuttuğumuz Bir Şeyler Mi Var? (Olgu 2) - Uzm. Dr. Zehra Nur TÖREYİN

*İdyopatik Pulmoner Fibrozis ile Karışan Meslek Hastalıkları: Tozların Yolculuğu: (Olgu 3) - Uzm. Dr. Adem KOYUNCU

KARŞIT GÖRÜŞ: TANIDA TARTIŞMALI NOKTALAR - TANI YÖNTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema UMUT, Prof. Dr. Sadık ARDIÇ

*KOAH Tanısında Spirometre Yeterlidir - Prof. Dr. Elif ŞEN

*KOAH Tanısında İleri Yöntemler Gereklidir - Prof. Dr. Gaye ULUBAY

*Plevra Hastalıklarının Tanısında Kapalı Biyopsi Yeterlidir - Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM

*Medikal Torakoskopi/Plevra Hastalıklarının Tanısında Gereklidir - Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ

EYVAH YOĞUN BAKIMDAYIM!: YOĞUN BAKIMDA İMMUNSUPRESE HASTA YÖNETİMİ: NASIL YAPIYORUM? - YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU

*Yoğun Bakımda İmmunsupresif Olgular Transplant Olgu - Doç. Dr. Serdar AKPINAR

*Uzun Süreli Steroid Kullanımı - Uzm. Dr. Özlem EDİBOĞLU

*Yoğun Bakımda İmmunsuprese Hasta Yönetimi: Nasıl Yapıyorum? HIV Pozitif Olgu - Uzm. Dr. Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ KAPANIŞ OTURUMU

*Kapanış Konuşması: Kongre Başkanı - Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK

*Kapanış Konuşması: TTD MYK Üyesi - Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU

*Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi Ödülleri - Prof. Dr. Oğuz UZUN

www.toraksim.org
Haberler