Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"PROSTAT BİYOPSİSİ: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM" KİTABI ÇIKTI!!!

Bilimsel Tıp Yayınevi tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen editörlüğü Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ tarafından yapılan "PROSTAT BİYOPSİSİ: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM" kitabı çıktı.

Kitap 24 yazar tarafından kaleme alınan 15 bölümden oluşmaktadır.

• 176 Sayfa,
• Kuşe Kağıt,
• Amerikan Cilt,
• 16 x 24 cm.

Kitabı satın almak için www.bilimseltipyayinevi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...


ÖNSÖZ'DEN

Değerli meslektaşlarım,

Prostat kanseri tüm toplumlar da erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Özellikle yaşam süresi uzadıkça bu hastalık ile ilişkili sağlık sorunları hem bireylere hem de sağlık sistemine ciddi yükler getirmektedir. Zamanında, doğru tanı ve uygun tedavi seçenekleriyle hastalık tedavi edilirken hastalığa bağlı gelişen yaşam kalitesi sorunlarıyla başa çıkmak önemlidir. Teknolojideki son gelişmeler ışığında prostat kanseri tanısında prostat spesifik antijen (PSA)'in yanı sıra manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemlerinin bazı özel uygulamalarının (multiparametrik prostat MRG) kullanıma girmesi bu hastalıkta yeni ufuklar açmıştır. Tarihi süreçte prostat örneklenmesi için kullanılan birçok biyopsi seçeneklerine son zamanda çeşitli yazılım ve donanımlar ile füzyon teknikleri eklenmiştir. Füzyon biyopsi ya da akıllı biyopsi olarak da isimlendirilen yeni teknikler ile klinik olarak önemli prostat kanserlerinin yakalanması hedeflenmektedir. Bir yılı aşkın süredir kliniğimizde füzyon biyopsi uygulamaktayız. Prostat biyopsisi multidisipliner bir işlemdir. Üroloji, radyoloji, anestezi, infeksiyon hastalıkları ve patoloji bu süreçte aktif rol oynar. Bu anlayışla kitapta multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmıştır. En güncel yöntemler konusunda uzman ve yetkin hekim arkadaşlar tarafından yazılmıştır. Bu kitabın ülkemizde prostat biyopsisi ile ilgilenen tüm branşlardan hekim arkadaşlarımız için önemli bir açığı kapatacağı inancındayım. Sağladıkları akademik katkıdan dolayı emeği geçen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kitabın her aşamasında büyük özveri ile görev alan editör yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Şevket Tolga Tombul'a ayrıca teşekkür ederim.

Bu günlere gelmemde büyük emeği olan nur içinde yatsın rahmetli Prof. Dr. Mustafa Karacagil hocama minnet ve şükranlarımı sunmak isterim. Bölüm başkanımız Prof. Dr. İbrahim Gülmez hocama ve onun nezdinde Erciyes Üroloji ekibine teşekkür ederim.

Bu kitabı on beş yıla yakın süredir üroonkoloji alanında birlikte çalıştığımız, tez hocam ve “bildiğini öğretmeyen adam değildir” düsturu ile emeğini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Prof. Dr. Atila Tatlışen hocama ithaf ediyorum.

Son olarak canım eşim Uzm. Dr. Türev Demirtaş ve biricik oğlum Ali Nuri'ye sonsuz sevgilerimle...

Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Editör

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler