Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2018 YILI 3. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2018 yılı 3. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2018 yılı 3. sayısında yayımlanan 1 adet derleme ve 3 adet araştırma türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2018-3. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Ph-benzer Akut Lenfoblastik Lösemi
Ph-like Acute Lymphoblastic Leukemia
Olga Meltem AKAY, Betül Zeynep ERSOY

ARAŞTIRMALAR
Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Primary Mediastinal Large B Cell Lymphoma Treatment Results
Erden ATİLLA, Pınar ATACA ATİLLA, Güldane CENGİZ SEVAL, Selami Koçak TOPRAK, Osman İLHAN, Önder ARSLAN, Günhan GÜRMAN, Taner DEMİRER, Muhit ÖZCAN

Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Çözünür Programlanmış Hücre Ölüm Ligandı-1 Düzeylerinin Tanımlanması
Soluble Programme Death-Ligand 1(sPDL-1) Identify Acute Myeloid Leukemia Patients
Esra TERZİ DEMİRSOY, Elif BİRTAŞ ATEŞOĞLU, Pınar TARKUN, Özgür MEHTAP, Ayfer GEDÜK, Abdullah HACIHANEFİOĞLU

Otolog Kök Hücre Mobilizasyonu Esnasında Febril Atağın Kök Hücre Mobilizasyon ve Hasatı Üzerine Etkisi
The Effect of Febrile Neutropenia During Peripheral Blood Stem Cell Mobilization on Stem Cell Harvest and Stem Cell Mobilization
Cemaleddin ÖZTÜRK, Pervin TOPÇUOĞLU, Klara DALVA, Osman İLHAN, Muhit ÖZCAN

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler