Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRK TIP DİZİNİ, DOAJ ve EMBASE (ELSEVIER)'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2018 YILI ÜÇÜNCÜ SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

Türk Tıp Dizini, DOAJ ve Embase (Elsevier)'de indekslenen FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2018 yılı 3. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.

FLORA Dergisi 2018 YILI 3. SAYISI
İÇİNDEKİLER

DERLEME

HIV İnfeksiyonuna Cinsiyet Bazlı Bakış: Kadın ve HIV
Gender-Based View of HIV Infection: Women and HIV (Sayfa 95-101)
Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU

KLİNİK ÇALIŞMALAR

0-18 Yaş Grubunda Epstein-Barr Virüsü (EBV)'nün Serolojik Tanısında ELISA ve IFA Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of ELISA and IFA Tests for Serological Diagnosis of Epstein-Barr Virus (EBV) in 0-18 Year Age Group (Sayfa 102-107)
Fatma GÜMÜŞER

Aspergillus DNA'sının Klinik Örneklerde Gösterilmesine Yönelik Geliştirilen Kalitatif Gerçek Zamanlı PCR Yönteminin Kalite Kontrolü
Quality Control of the Qualitative Real Time PCR Method for the Detection of Aspergillus DNA in Clinical Samples (Sayfa 108-115)
Sevgi ÖZYEĞEN ARSLAN, Merve AYDIN, Israa Ibrahim Khalil JABBAN, Ayşe SEYER, Ali Adil FOUAD, Burçe YALÇIN, Feyza DEMİR, Gülşah BİTER, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarının GSBL Genlerinin Araştırılması
Investigation of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Genes in ESBL-Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains (Sayfa 116-123)
Abdullah BEKTAŞ, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Nafia Canan GÜRSOY, Mustafa BERKTAŞ, Bilge Sümbül GÜLTEPE, Mehmet PARLAK, Barış OTLU, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU

Ankara'da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 18 Yaş Üstü Kişilerin Erişkin Aşılamasına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması
Investigation of Knowledge, Attitudes and Behaviors Related To Adult Vaccination of People Over 18 Years Old Who Apply To Family Health Centers in Ankara (Sayfa 124-134)
Fatma Nur BARAN AKSAKAL, Cemal KOÇAK, Asiye UĞRAŞ DİKMEN, Berhiv ALTUN, Erkan BÜYÜKDEMİRCİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Bir Çocuk Hastanesinde Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency in Pediatric Patients with Acute Gastroenteritis in the Children's Hospital Located in Southeastern Anatolia (Sayfa 135-141)
Reyhan YİŞ, Süleyman DEĞİRMENCİ

Bipolar Afektif Bozukluk ve Şizofreni Hastalarında Toxoplasma gondii Varlığının ve İlişkisinin Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Serological and Molecular Investigation of the Presence and Association of Toxoplasma gondii in Bipolar Affective Disorder and Schizophrenic Patients (Sayfa 142-149)
Nihal DOĞAN, İrem AKDAŞ, Altan EŞSİZOĞLU, Gülcan GÜLEÇ

OLGU SUNUMLARI

Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisi Araştırılırken Saptanan Üç Tiroidit Olgusu
Three Thyroiditis Case Detected While Investigating Fever Etiology (Sayfa 150-153)
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Şua SÜMER, Onur URAL, Ayşe TORUN

Sağlıklı Erişkinde Varisella Pnömonisi: Olgu Sunumu
Varicella Pneumonia in a Healthy Adult: Case Report (Sayfa 154-158)
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 6 adet klinik çalışma ve 2 adet olgumu sunumu türündeki makale ile derginin 23 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler