Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"FEBRİL NÖTROPENİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU"NA AİT
TOPLAM 55 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Febril Nötropeni Derneği tarafından 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen "Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu"na ait sunumların video kayıtları-slayt setleri İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 55 adet sunuma ait 28 adet video kaydı; slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak www.infeksiyondunyasi.org aracılığıyla İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV'ye, 27 adet slayt seti ise video şeklinde İNFEKSİYON DÜNYASI, SUNU MERKEZİ'ne eklendi.

İyi seyirler dileriz.

FEBRİL NÖTROPENİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU
9-11 KASIM 2018

9 KASIM 2018, CUMA

AÇILI KONUŞMASI
Prof. Dr. Alpay AZAP

FEBRİL NÖTROPENİK HASTADA UYGUN ANTİMİKROBİYAL KULLANIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat AKOVA

*ESKALASYON/DE-ESKALASYON/Kime? Ne Zaman? Nasıl? - Prof. Dr. Alpay AZAP

*Dirençli Bakteriyel İnfeksiyonların Yönetimi - Prof. Dr. Gökhan METAN (Sunu Merkezi)

*Antifungal Yönetimi - Prof. Dr. Ömrüm UZUN

MİKROBİYOM VE İMMÜNSÜPRESİF HASTA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin ŞENOL

*İmmünsüpresif Hastada Mikrobiyotanın Rolü - Prof. Dr. Taylan KAV

10 KASIM 2018, CUMARTESİ

YENİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özay AKAN

*MALDI-TOF/Microarray - Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ

*CRISPR-Cas Teknolojisi ve Dirençli Bakteri İnfeksiyonlarında Tedavi - Doç. Dr. Alpaslan ALP

VİRAL İNFEKSİYONLARIN TEDAVİ VE PROFİLAKSİSİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömrüm UZUN

*İnfluenza Tedavi ve Profilaksisi - Doç. Dr. Ali ACAR

*Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları: Tedavi ve Önleme - Uzm. Dr. Şiran KESKE

HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTALARINDA DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay AZAP

*Klinik Çalışmalarda Güncel Durum: Yasal Düzenlemeler, Yeni Kurallar - Prof. Dr. Hamdi AKAN

*Hematoloji-Onkoloji Hastalarında Dirençli Gram Negatif Bakterilerin Neden Olduğu İnfeksiyonların Tedavisi/Seftazidim-Avibaktam - Prof. Dr. Necla TÜLEK

*Seftolozan/Tazobaktam - Doç. Dr. Aysun YALÇI

*Plazomisin - Uzm. Dr. Zehra KARACAER

*Meropenem Vaborbaktam - Uzm. Dr. İrem AKDEMİR KALKAN

HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTALARINDA DİRENÇLİ GRAM POZİTİF BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamdi AKAN

*İmipenem-Silastatin-Relebaktam (IMI/REL) - Dr. Öğr. Üyesi H. Selçuk ÖZGER

*Sefiderokol - Uzm. Dr. Melike Hamiyet DEMİRKAYA

*Seftarolin ve Seftobiprol - Doç. Dr. Elif TÜKENMEZ TİGEN

*Delafloksasin (Baxdela) - Uzm. Dr. Güle ÇINAR

*Eravasiklin - Doç. Dr. Adalet AYPAK

*Erken Faz Çalışmalarındaki Antibakteriyel Ajanlar - Prof. Dr. Murat AKOVA

YENİ ECMM-ESCMID-MSG MUKORMİKOZİS KILAVUZU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alpay AZAP

*ECMM-ESCMID Mukormikozis Kılavuzu 2018 - Prof. Dr. Murat AKOVA

11 KASIM 2018, PAZAR

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU VE İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hande ARSLAN

*Transplantasyon İnfeksiyon İlişkisi - Prof. Dr. Özlem AZAP

*Renal Transplantasyon ve İnfeksiyonlar - Prof. Dr. Vildan AVKAN OĞUZ

*Hepatik Transplantasyon ve İnfeksiyonlar - Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR

*Olgu Sunumu - Prof. Dr. Hande ARSLAN

KLİNİKTEN SEÇME OLGU TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA, Uzm. Dr. Meliha Çağla SÖNMEZER

*Klinikten Seçme Olgu Tartışmaları - Prof. Dr. Tuba TURUNÇ

*Kanıma Mikrop Karıştı, Dermanım Sende Doktor - Dr. Zehra DEMİRBAŞ GÜLMEZ

*Olmaz, Olmaz Deme Hiç - Dr. Güven Gürkan TOSUN

KAPANIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Alpay AZAP

www.infeksiyondunyasi.org

Haberler