Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI" DERGİSİ
2018 YILI 4. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2018 yılı 4. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2018 yılı 4. sayısında yayımlanan 1 adet derleme, 3 adet araştırma ve 1 adet olgu sunumu türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2018 YILI 4. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Testiküler İmmün Ayrıcalık Kavramı ve Primer Testiküler B Hücreli Lenfomalar
Immune Privilege Consept and Primary Testicular B Cell Lymphomas
Merve Temmuz BOSTAN, Işınsu KUZU

ARAŞTIRMALAR

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Tedavi Sırasında Gelişen Ağır Hipertrigliserideminin Geriye Dönük Değerlendirilmesi: İki Merkez Deneyimi
The Retrospective Evaluation of Severe Hypertriglyceridemia Occurred During Therapy in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: Experience of Two Centers
Melek ERDEM, Özlem TÜFEKÇİ, Tuba Hilkay KARAPINAR, Yeşim OYMAK, Birsen BAYSAL, Şebnem YILMAZ, Canan VERGİN, Hale ÖREN

Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Serum B12 Düzeyinin Değerlendirmesi
Evaluation of Serum B12 Level in Patients with Acute Myeloid Leukemia
Sinan DEMİRCİOĞLU, Ayvaz YELER, Ali DOĞAN

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüride İmmünfenotipleme Çalışmalarının Kliniğe Yansıması: Tek Merkez Deneyimi
Clinical Reflection of Immunophenotyping in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: Experience af a Single Center
Uğur ŞAHİN, Mustafa MERTER, Zehra NARLI ÖZDEMİR, Klara DALVA, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN, Taner DEMİRER, Meral BEKSAÇ, Osman İLHAN, Hamdi AKAN, Günhan GÜRMAN, Selami Koçak TOPRAK

OLGU SUNUMU

Pemfigus Vulgaris Nedeniyle İmmünsüpresif Tedavi Alan ve Pansitopeni Gelişen Bir Hastada Visseral Leishmaniasis
Visceral Leishmaniasis in a Patient with Immunosuppressive Treatment and Pancytopenia Due to Pemphigus Vulgaris
İlker BAY, Zekeriya AKSÖZ, Numan KAVAZ, Rahşan YILDIRIM

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler