Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

IFID 2019 (INTERNATIONAL FORUM ON INFECTIOUS DISEASES 2019),
ANTİBİYOTİK YÖNETİMİ ve HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜ,
PANEL: ÇOK İLACA DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARDA İNFEKSİYON KONTROLÜ

Antibiyotik Yönetimi ve Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolü

PANEL
Çok İlaca Dirençli Mikroorganizmalarda İnfeksiyon Kontrolü
Tarih:
21 Mart 2019, Perşembe
Saat: 16.15 - 18.15

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Halis AKALIN (Türkiye)
Prof. Dr. Po-Ren HSUEH (Tayvan)

Program
- Epidemiyoloji, Prof. Dr. Halis AKALIN (Türkiye)
- Gram Pozitif Mikroorganizmalar, Prof. Dr. Dilek ARMAN (Türkiye)
- Gram Negatif Mikrorganizmalar, Prof. Dr. Souha KANJ (Lübnan)

BİLİMSEL PROGRAMIN TÜMÜ İÇİN www.ifid2019.org/Scientific_Program

Foruma Katılmak İçin Kaydınızı Yaptırdınız mı?

Forumun dili İngilizce olup eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır.

IFID 2019 (International Forum on Infectious Diseases 2019)
21-24 Mart 2019
Kongre Merkezi: T.C. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri, Kağıthane/İSTANBUL

www.ifid2019.org

Haberler