Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRK TIP DİZİNİ, DOAJ ve EMBASE (ELSEVIER)'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2018 YILI 4. SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

Türk Tıp Dizini, DOAJ ve Embase (Elsevier)'de indekslenen ve aralıksız 23 yıldır yayın hayatına devam eden FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2018 yılı 4. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.

FLORA Dergisi 2018 YILI 4. SAYISI
İÇİNDEKİLER


DERLEME

Hastane İnfeksiyonlarını Önlemede Mikrobiyotanın Rolü
The Role of the Microbiota in the Prevention of Hospital Infections (Sayfa 159-166)
Elmas Pınar KAHRAMAN, Mustafa ALTINDİŞ

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Cerrahların HIV İnfeksiyonuna Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Surgeons' Approach to HIV Infection (Sayfa 167-171)
F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Pınar GÜRKAYNAK, Esra KAYA KILIÇ, Sami KINIKLI, Günay ERTEM

İnfluenza Benzeri Hastalık Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs İnfeksiyonu Sıklığı ve Mortaliteye Etkisi: Prospektif, Çok Merkezli Gerçek Yaşam Verileri
Frequency of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Patients Hospitalized for Influenza-like Diseases and its Impact on Mortality: Prospective, Multi-center Real Life Results (Sayfa 172-178)
Sevgen TANIR BAŞARANOĞLU, Emre BİLGİN, Mine DURUSU TANRIÖVER, Tülay BAĞCI BOSİ, Ergin ÇİFTÇİ, Erdal İNCE, Halil ÖZDEMİR, Lale ÖZIŞIK, Necla TÜLEK, Metin ÖZSOY, Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Özge ÖZGEN, Ateş KARA, Kübra AYKAÇ, Alpay AZAP, Fazilet AYAN, Serhat ÜNAL

Hastane Ortamından İzole Edilen Bakterilerin Bazı Dezenfektan ve Antiseptiklere Karşı Direnç Potansiyellerinin Araştırılması
Investigation of the Potential Resistance of the Bacteria Isolated from the Hospital Environment to Some Disinfectants and Antiseptcs (Sayfa 179-185)
Murat KİREÇCİ, Esra ARSLAN, Özlem KİRİŞCİ, Şengül KARAMAN

Anormal Servikal Sitolojili Kadınlarda Human Papillomavirüs Genotiplerinin Prevalansı
The Prevalence of Human Papillomavirus Genotypes in Women with Abnormal Cervical Cytology (Sayfa 186-192)
Serap ÖZEN, Mehmet ÇİMENTEPE, Mehmet Ali VARDAR, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Fügen YARKIN

Ozon ve Negatif İyon Uygulamasının Çeşitli Bakteriler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Hastane Atık Suları Dezenfeksiyonunda Kullanımının Değerlendirilmesi
The Effects of Negative Ions and Ozone on Various Bacteria and The Evaluation of Their Use in Hospital Wastewater Disinfection (Sayfa 193-201)
Nafia Canan GÜRSOY, İbrahim Halil ÖZEROL

Diyabetik Ayakta Alt Ekstremite Re-ampütasyonları Kaçınılmaz mı?
Are Lower Extremity Re-amputations in Diabetic Foot Inevitable? (Sayfa 202-207)
Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Anıl Murat ÖZTÜRK, Yakut SHAMİSTANLİ, Meltem TAŞBAKAN, Şevki ÇETİNKALP

Rotavirüslerin Etken Olduğu Pediyatrik İshallerde Epidemiyolojik Faktörler: İzmir'de 5 Yıllık Sürveyans Verilerinin Değerlendirilmesi
Epidemiologic Factors in Pediatric Diarrhea Caused by Rotaviruses: Five-year Surveillance in Izmir, Turkey (Sayfa 208-213)
Fulya BAYINDIR BİLMAN, Mevliye YETİK

OLGU SUNUMLARI

Pnömotorakslı Hastada Saptanan Rhizopus microsporus İnfeksiyonu
Rhizopus microsporus Infection in a Patient with Pneumothorax (Sayfa 214-217)
Özlem AYDEMİR, Mehmet KÖROĞLU, Engin KARAKEÇE, Abidin ŞEHİTOĞULLARI, Yusuf AYDEMİR, Mustafa ALTINDİŞ

Diz Ekleminde Gelişen Tüberküloz Septik Artrit Olgusu
A Case of Tuberculosis Septic Arthritis in the Knee Joint (Sayfa 218-222)
Onur URAL, Şua SÜMER, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Şeyma ÇİFTCİ

KISA RAPOR

Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Mevsimsel İnfluenza Olgularının Epidemiyolojisi ve Klinik Özellikleri
Epidemiology and Clinical Features of Seasonal Influenza Cases Followed in Our Clinic (Sayfa 223-226)
Zeynep TÜRE, Zehra BEŞTEPE DURSUN, İlhami ÇELİK, Berna İNANICI

EDİTÖRE MEKTUP

Batman İlinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Hepatit B Aşısı ve HBV İnfeksiyonuna Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Assessment of Hepatitis B Vaccination and HBV Infection in Family Practitioners in Batman Province (Sayfa 227-231)
İrem AKDEMİR KALKAN, Mustafa Kemal ÇELEN

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 7 adet klinik çalışma, 2 adet olgumu sunumu, 1 adet kısa rapor ve 1 adet editöre mektup türündeki toplam 12 makale ile derginin 23 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler