Bilimsel Bilişim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"11. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ"NE AİT
TOPLAM 136 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
PEDİATRİ DÜNYASI, WEB TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği tarafından 4-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen "11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi"ne ait sunumların video kayıtları-slayt setleri PEDİATRİ DÜNYASI, WEB TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 136 ADET sunuma ait 68 adet video kaydına slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak PEDİATRİ DÜNYASI, WEB TV'den, 68 adet slayt setine ise video şeklinde PEDİATRİ DÜNYASI, SUNU MERKEZİ'nden erişebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

11. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ
4-8 NİSAN 2018, ANTALYA

4 NİSAN 2018, ÇARŞAMBA

*11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi: Açılış Konuşması - Prof. Dr. Emin Sami ARISOY

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU - LABORATUVAR İNCELEMELERİ İÇİN 5 SORU:
KİMDE, NE ZAMAN, NASIL, NE BİÇİMDE, NEDEN VE BİN YANIT
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İbrahim ILDIRIM, Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu: Temel Laboratuvar İncelemeleri - Prof. Dr. Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN

*Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu: Hızlı Testler - Doç. Dr. Ömer KILIÇ

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU - LABORATUVAR İNCELEMELERİ İÇİN 5 SORU:
KİMDE, NE ZAMAN, NASIL, NE BİÇİMDE, NEDEN VE BİN YANIT
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Güler KANRA, Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

*Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu: Temel Laboratuvar İncelemeleri - Doç. Dr. Özden TÜREL

*Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Radyoloji - Düz Grafiler - Prof. Dr. Öznur Leman KONUŞ BOYUNAĞA

AKUT İSHAL - LABORATUVAR İNCELEMELERİ İÇİN 5 SORU:
KİMDE, NE ZAMAN, NASIL, NE BİÇİMDE, NEDEN VE BİN YANIT
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Necmi AKSARAY, Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY

*Akut İshal: Temel Laboratuvar İncelemeleri - Uzm. Dr. Ayşe KARAASLAN

*Akut İshal: Laboratuvar İncelemeleri Hızlı Testler - Doç. Dr. Hacer AKTÜRK

HİDATİK KİST HASTALIĞI: NEREDEN ALDIN, NASIL BULDUN?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emine KOCABAŞ, Prof. Dr. Zafer ECEVİT

*Kist Hidatik Epidemiyolojisi - Prof. Dr. Mehmet TURGUT

*Hidatik Kist Hastalığı: Nereden Aldın, Nasıl Buldun? - Doç. Dr. Canan CAYMAZ

TULAREMİ 360 DERECE
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ, Prof. Dr. Hasan TEZER

*Tularemi - Prof. Dr. Hasan TEZER

*Tularemide Sağaltım - Doç. Dr. Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY

5 NİSAN 2018, PERŞEMBE

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI: NELER OLUYOR?

*El Ayak Ağız Hastalığı: Neler Oluyor? Artıyor mu? Sağaltımı Var mı? - Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

İMMÜNYETMEZLİKLER; AĞIR KOMBİNE İMMÜNYETMEZLİK
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Işık YALÇIN, Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ

*Ne Zaman, Hangi Hastada Ağır Kombine İmmünyetmezlik Düşünelim? - Doç. Dr. Eda KEPENEKLİ KADAYIFÇI

OLGULARLA TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuran SALMAN, Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ

*Olgularla Toplum Kökenli Pnömoniler Vaka Sunumu - Dr. Öğr. Üyesi Özge METİN AKCAN

*Olgularla Toplum Kaynaklı Pnömoniler - Uzm. Dr. Cihangül BAYHAN

*Olgularla Toplum Kökenli Pnömoniler - Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gökçe GAYRETLİ AYDIN

*Olgu Sunumu - Uzm. Dr. Soner Sertan KARA

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞI

*Kırım Kongo Kanamalı Ateş - Prof. Dr. Hasan TEZER

ANNE ADAYINI HIV POZİTİF BULDUK; NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Maternal HIV Taraması - Prof. Dr. Ayper SOMER

*Anne Adayı HIV Pozitif İncelemeler - Doç. Dr. Nazan DALGIÇ

VAJİNAL AKINTISI OLAN ÇOCUK HASTA
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Necla AKÇAKAYA, Prof. Dr. Ümit ÇELİK

*Vajinal Akıntısı Olan Çocuk Hasta: Vajinal Akıntı Nedenleri - Doç. Dr. Hacer AKTÜRK
SÖZLÜ SUNUMLAR - 1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hasan TEZER, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Sivas İlinde Çocukluk Çağı Tularemi Vakaları - Dr. Öğr. Üyesi Ahu AKSAY

*Yüksek Riskli Bebeklerde Taburculuk Sonrası Respiratuvar Sinsisyal Virus Pasif Profilaksi Önerilerine Uyumun Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Demet TEREK

*Pediatrik İnvaziv Fungal Enfeksiyonlarda Antifungal İlaç Kombinasyon Tedavisi - Uzm. Dr. Belgin GÜLHAN

*Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı ile İzlenen ve Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan İki Yaş Altındaki Çocuklarda Respiratory Syncytial Virus (RSV) Enfeksiyonu - Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özgür GÜNDEŞLİOĞLU

*Lenfadenopatili Çocukların Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Çalışma - Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

*Yatırılarak İzlenen ve Viral Ko-Enfeksiyon İlişkili Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı Alan İki Yaş Altı Çocukların Değerlendirilmesi - Dr. Mustafa ÖZDEMİR

*Suçiçeği Tanısıyla Yatırılan Olgularımızın Değerlendirilmesi: Son Üç Yılın Analizi - Dr. Öğr. Üyesi Benhur Şirvan ÇETİN

*Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenleri ile Klinik ve Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi - Uzm. Dr. Gürkan ATAY

*Erlişyoz Türkiye'den İlk Klinik Vaka - Dr. Öğr. Üyesi Melike EMİROĞLU

*13 Valanlı Konjuge Pnömokok Aşısının Uygulamaya Girmesinin Ardından Sağlıklı Çocuklarda Nazofarengeal Pnömokok Taşıyıcılık Sıklığının Belirlenmesi ve Serotip Tayini - Uzm. Dr. Saliha KANIK YÜKSEK

*Toplum Kaynaklı Pnömoni Nedeni ile Hastaneye Yatan Çocuklarda Ampirik Antibiyotik Tedavilerinin Karşılaştırılması - Uzm. Dr. Sare İLBAY

*Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Serum Sodyum Düzeyleri - Uzm. Dr. Ahmet Sami YAZAR

*Nozokomiyal İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olan Klebsiella ve Escherichia coli'de Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitifliği İçin Risk Faktörlerinin Araştırılması - Doç. Dr. Fatma DEVRİM

MAHŞERİN KORKUSUZ ATLISI: VEREM...
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emine KOCABAŞ, Prof. Dr. Erdal İNCE

*Olgu Sunumu - Uzm. Dr. Kamile ÖTİKEN ARIKAN

*Tüberküloz Olgu Sunumu - Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özgür GÜNDEŞLİOĞLU

6 NİSAN 2018, CUMA

DERİ DÖKÜNTÜLERİ

*Döküntülü Hastaya Yaklaşım - Prof. Dr. Mehmet TURGUT

HPV AŞISINA BİR DE BURADAN BAKALIM...
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Necla AKÇAKAYA, Prof. Dr. Mehmet CEYHAN

*İnsan Papilloma Virüsü - Yapalım Ama Ne Zaman? - Prof. Dr. Hasan TEZER

*HPV Aşısı: Erkeklere de mi? - Prof. Dr. Ayper SOMER

*HPV Enfeksiyonları ve Korunma - Prof. Dr. Mehmet CEYHAN

MERKEZ SİNİR DİZGESİ ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY, Prof. Dr. Erdal İNCE

*Bakteri Menenjiti: Tanıdan Etkene Yönelik Sağaltıma "Tanı ve Tedavi" - Prof. Dr. Erdal İNCE

*Ne Zaman Ensefalit Düşünelim, Nasıl Yönetelim? - Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*Enfeksiyon Dışı Ensefalit Nedenleri ve Herpes Ensefalitinde Steroid Sağaltımının Yeri - Prof. Dr. Bülent KARA

SÖZLÜ SUNUMLAR - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdal İNCE, Prof. Dr. Fadıl VARDAR

*Yanık Ünitesinde Yatan Çocuk Hastaların Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar ile Yanık Şiddeti Skoru Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Uzm. Dr. Ayşe KARAASLAN

*Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 5 Yıllık Sürede Yatan Olguların Tanı ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Dr. Edanur YEŞİL

*HIV Monoenfekte Çocuklarda Karaciğer, Dalak, Böbrek ve Tiroidin Shear Wave Elastografi ile Değerlendirmesi: Sağlıklı Çocuklarla Kıyaslamalı Bir Analiz - Dr. Emine ÇALIŞKAN

OLGULARLA DOĞUŞTAN TOKSOPLAZMA ENFEKSİYONU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zafer ECEVİT, Prof. Dr. Necdet KUYUCU

*Konjenital Toksoplazmozis Olgusu - Uzm. Dr. İlknur ÇAĞLAR

*Doğuştan Toksoplazma Enfeksiyonu - Dr. Öğr. Üyesi Benhur Şirvan ÇETİN

*Doğuştan Toksoplazma Enfeksiyonu (Olgu Sunumu) - Uzm. Dr. Taylan ÇELİK

*Konjenital Toksoplazmozis - Uzm. Dr. Ayşe KAMAN

YOĞUN BAKIMLARDA KANDİDA
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Ateş KARA

*Yenidoğan Döneminde İFİ Tanı ve Tedavisi - Prof. Dr. Hasan TEZER

*Çocuk Yoğun Bakımda: Ne Zaman Kandida Düşünelim? Nasıl Tanı Koyalım, Nasıl Sağaltalım? - Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

OLGULARLA SUÇİÇEĞİ; AŞIYA KARŞIN...
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Suçiçeği Olgu Sunumları - Doç. Dr. Murat SÜTÇÜ

7 NİSAN 2018, CUMARTESİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ROTAVİRÜS
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Cihangir ÖZKINAY, Prof. Dr. Zafer KURUGÖL

*Rotavirüs Enfeksiyonunda Bağırsak Dışı Klinik Tablolar - Doç. Dr. Gülsüm İclal BAYHAN

LYME HASTALIĞI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuran SALMAN, Prof. Dr. Mehmet TURGUT

*Ne Zaman ve Kimde Lyme Hastalığı Düşünülmeli? - Doç. Dr. Halil ÖZDEMİR

ENFEKSİYON VE ALERJİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ülker ÖNEŞ, Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

*İlaç Alerjisi ve Enfeksiyon Etkeni Karşıt İlaçlar - Prof. Dr. Zeynep TAMAY

"BİYOLOJİK AJAN" KULLANACAK ÇOCUK; EYVAH!..
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ, Prof. Dr. Nurşen BELET

*"Biyolojik Ajan" Kullanacak Çocuk; Eyvah!.. - Prof. Dr. Erdal İNCE

*Biyolojik Ajan Kullanacak Çocuk ve Aşılar - Prof. Dr. Ateş KARA

ORGAN AKTARILAN HASTALARDA AZ BİLİNEN ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Necdet KUYUCU, Prof. Dr. Ümit ÇELİK

*JC Virüs Kimde Düşünülmeli, Nasıl İncelenmeli? Sağaltılmalı mı? - Doç. Dr. Selda HANÇERLİ TÖRÜN

8 NİSAN 2018, PAZAR

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, Prof. Dr. Mehmet TURGUT

*Akut Orta Kulak Enfeksiyonu: Tanı ve Sağaltım - Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

*Akut Sinüzit: Tanı ve Sağaltım - Doç. Dr. Nevin HATİPOĞLU

*Tonsillofarenjitte Tanı ve Sağaltım - Prof. Dr. İlker DEVRİM

AŞI MİTLERİ VE KARŞITLIĞI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Aşı Karşıtlığı - Prof. Dr. Ayper SOMER

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA TAMAMLAYICI YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emre ALHAN, Prof. Dr. Nurşen BELET

*Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Ekinezya Kullanılmalı mı? - Doç. Dr. Gülsüm İclal BAYHAN

*Propolis, Bal Her Derde Çare mi? - Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur ÖZ

*Pelargonium Sidoides: Kime ve Ne Zaman? - Prof. Dr. Ayper SOMER

*Çinko Her Enfeksiyonda Yararlı Olur mu? - Doç. Dr. Türkan AYDIN TEKE

LENFADENOPATİSİ OLAN ÇOCUK

*Lenfadenopatisi Olan Çocuğun Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

www.pediatridunyasi.org

Haberler