Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRKİYE’DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI" DERGİSİ’NİN
2019 YILI 1. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği’nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi’nin 2019 yılı 1. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi’nin 2019 yılı 1. sayısında yayımlanan 1 adet derleme, 2 adet araştırma ve 1 adet olgu sunumu türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2019 YILI 1. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Klinik Araştırmalarda Gündem
Current Agenda in Clinical Trials
Hamdi AKAN


ARAŞTIRMALAR

Hodgkin Lenfomada Tedavi Sonrası Kas Kitlesindeki Değişim ve Tedaviye Yanıt Üzerine Etkisi
Effect of Treatment on the Muscle Mass and Response to Therapy in Hodgkin’s Lymphoma
Selin KÜÇÜKYURT, Burak BİLGİN, Melike METİN RUŞEN, Aysun ŞENTÜRK YIKILMAZ, Servihan ÜNAL, Mehmet GÜNDÜZ, Sema AKINCI, Şule Mine BAKANAY, İmdat DİLEK


Akut Lösemide Allojeneik Nakil Öncesi Serum Ferritin Düzeyinin Nakil Sonuçlarına Etkisi
The Impact of Pre-transplant Serum Ferritin on Outcomes of Allogeneic Transplantation for Acute Leukemia
Uğur ŞAHİN, Hasan ERDAL, Mehmet GÜNDÜZ, Mustafa MERTER, Zehra NARLI ÖZDEMİR, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Selami Koçak TOPRAK, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN, Taner DEMİRER, Osman İLHAN, Hamdi AKAN, Meral BEKSAÇ, Günhan GÜRMAN


OLGU SUNUMU

Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta Akut Aspergillus Laringotrakeobronşiti
Acute Aspergillus Laryngotracheobronchitis in a Child with Acute Lymphoblastic Leukemia
Deniz KIZMAZOĞLU, Eda ATASEVEN, Şebnem YILMAZ, Duygu ELİTEZ, Alper KÖKER, Taner ERDAĞ, Hale ÖREN


www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler