Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜBERKÜLOZ VE TORAKS DERGİSİ’NİN
2019 YILI 1. SAYISI YAYIMLANDI...

Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği’nin yayın organı olan TÜBERKÜLOZ ve TORAKS DERGİSİ’nin 2019 yılı 1. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından 3 ayda bir yayımlanan Tüberküloz ve Toraks Dergisi’nin 2019 yılı 1. sayısında yer alan 8 adet Klinik Çalışma, 1 adet Derleme ve 2 adet Olgu Sunumu türündeki makaleye www.tuberktoraks.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


TÜBERKÜLOZ ve TORAKS DERGİSİ
2019 YILI 1. SAYISI
İÇİNDEKİLER


KLİNİK ÇALIŞMALAR

Akut pulmoner emboli hastalarında tedavi öncesi ve sonrası sol atriyum boyutu ve hastalığın şiddeti arasındaki ilişkinin bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of the association between pre-treatment and post-treatment left atrium size and severity of disease in patients with acute pulmonary embolism by using computed tomography pulmonary angiography
Kerim ASLAN, Ahmet Veysel POLAT, Aygül GÜZEL, Mesut ÖZTÜRK

Plevral plakların F-18 FDG PET/CT ve CT ile değerlendirilmesi
The F-18 FDG PET/CT and CT evaluation of pleural plaques
Zehra Pınar KOÇ, Pelin ÖZCAN KARA, Yüksel BALCI, Gülhan ÖREKİCİ, Rabia BOZDOĞAN ARPACI, Eylem SERCAN ÖZGÜR

Fleksibl bronkoskopik kriyoekstraksiyon uygulamaları rijit bronkoskopiye bir alternatif mi?
Are flexible bronchoscopic cryoextraction practices an alternative to rigid bronchoscopy?
Cengiz ÖZDEMİR, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Kaan KARA, Seda TURAL ÖNÜR, Sedat ALTIN, Levent DALAR

Malign hava yolu darlığı nedeniyle yerleştirilen silikon Y stentlerinin komplikasyonları
Complications of silicone Y stents placed due to malignant airway stenosis
Zafer AKTAŞ, Ayperi ÖZTÜRK, Aydın YILMAZ, Derya KIZILGÖZ, Gülşah YURTSEVEN

Yaşlı astımında klinik zorluklar
Clinical challenges in elderly asthma
Bilun GEMİCİOĞLU, Benan MÜSELLİM, Berk DEĞİRMENCİ, Esra SARI, Ayşe Firuze ÖZGÖKÇE, İpek ÇALIK, Onur MERZİFONLU

Türk seramik çalışanlarında silikozis gelişiminde prediktif risk faktörleri
Predictive risk factors for development of silicosis in Turkish ceramic workers
Mevlüt KARATAŞ, Meşide GÜNDÜZÖZ, Osman Gökhan ÖZAKINCI, Özlem KARKURT, Nergis BAŞER

Sağlık çalışanlarında obstrüktif uyku apne sendromu riskinin değerlendirilmesi
Assessment of the risk of obstructive sleep apnoea syndrome among healthcare workers
Özge AYDIN GÜÇLÜ, Mehmet KARADAĞ, Yavuz Selim İNTEPE, Turan ACICAN, Sertaç ARSLAN, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN

Postentübasyon/posttrakeostomi trakeal stenozlarda 8 yıllık tecrübemiz
Our eight years experience in postintubation/posttracheostomy tracheal stenosis
Mehmet Akif ÖZGÜL, Şule GÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Demet TURAN, Gamze KIRKIL, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Elif TANRIVERDİ, Güler ÖZGÜL

DERLEME

KOAH erken tanısında spirometri dışındaki yöntemler
The methods other than spirometry in the early diagnosis of COPD
İrem ŞERİFOĞLU, Gaye ULUBAY

OLGU SUNUMLARI

Nadir bir hastalık; erişkin dönemde rastlanılan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu
A rare disease; congenital pulmonary airway malformation in an adult
Neslihan ÖZÇELİK, Songül ÖZYURT, Bilge YILMAZ KARA, Ünal ŞAHİN

KOAH ve Non-Hodgkin Lenfomalı bir olguda yeni başlangıçlı nefes darlığı; Non-Hodgkin Lenfoma ile ilişkili pulmoner komplikasyonlar nedeniyle
The pulmonary complications related lymphoma in the patient with COPD and Non-Hodgkin Lymphoma
Şeyda Nur ÇÖVÜT, Banu GÜLBAY, Cabir YÜKSEL

Tüberküloz ve Toraks Dergisi Index Medicus, Medline EMBASE, Excerpta Medica, CABI Publishing, TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini,Türkiye Atıf Dizini, EBSCOhost Research Databases, pubshub, Ulrichsweb.com-SerialsSolutions, Emerging Sources Citation Index ve Web of Science tarafından indekslenmektedir.

Faydalı olması dileğiyle...

www.tuberktoraks.org

Haberler