Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI" DERGİSİ'NİN
2019 YILI 2. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2019 yılı 2. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2019 yılı 2. sayısında yayımlanan 1 adet derleme ve 3 adet araştırma türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2019 YILI 2. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Multipl Miyelomda Glukoz, Glutamin ve Lipit Metabolizmasını Hedef Alan Tedavi Yaklaşımları
Therapeutic Approaches Targeting Glucose, Glutamine and Lipid Metabolism in Multiple Myeloma
Berkcan DOĞAN, Cansu ÖZAL COŞKUN, Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA, Engin KAPTAN

ARAŞTIRMALAR

Refrakter Anemi Hastalarında Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Refractory Anemia
Demet ÇEKDEMİR, Hasan ERGENÇ, Ayşenur UÇAR, Cengiz KARACAER, Zeynep KAHYAOĞLU, Yasin Ertuğ ÇEKDEMİR, Mehmet GÜNDÜZ, Aysin TULUNAY, Hakan CİNEMRE, Ali TAMER

Hematolojik Malignitelerde Histopatolojik Tanı Amaçlı Konsültasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Consultation Results for Histopathological Diagnosis in Hematological Malignancies
Cevriye CANSIZ ERSÖZ, İlker Ufuk SAYICI, Cansu DOĞAN, Meltem DURĞUN, Gizem COŞKUN, Gülşah KAYGUSUZ, Zeynep BIYIKLI GENÇTÜRK, Ferda DEMİR, Muhit ÖZCAN, Işınsu KUZU

Yeni Tanı Multipl Miyelom Hastalarında İlk Kür Tedavi Sonrası İmmünoglobulin Düzeyindeki Azalma Önemli mi?
Is the Decrease in the Immunoglobulin Level Important After First Cycle Chemotheraphy of the Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients?
Elif AKYAZI, Engin KELKİTLİ, Mehmet TURGUT

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler