Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ'NİN
2019 YILI 3. SAYISI YAYIMLANDI...

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin yayın organı olan MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ'nin 2019 yılı 3. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından 3 ayda bir yayımlanan Mikrobiyoloji Bülteni'nin 2019 yılı 3. sayısında yer alan 8 adet Özgün Çalışma, 1 adet Kısa Bildiri ve 3 adet Olgu Sunumu türündeki makaleye www.mikrobiyolbul.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
2019 YILI 3. SAYISI
İÇİNDEKİLER


ÖZGÜN ÇALIŞMALAR
Klinik Örneklerden Elde Edilen Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Moksifloksasin MİK Değerlerinin Tespiti ve Moleküler Analizi
Detection and Molecular Analysis of Moxifloxacin MIC Values of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated from Clinical Specimens
Taylan BOZOK, Begüm KAYAR, Gülfer YAKICI, Emel EKER, Mahdi MARZİ, Fırat KARSLI, Fatih KÖKSAL

Kolistinin Gram-negatif Bakterilere İn Vitro Etkinliğinin Belirlenmesinde BD Phoenix100 Sistemi ve Kolistin Sıvı Disk Elüsyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the BD Phoenix100 System and Colistin Broth Disk Elution Method for Antimicrobial Susceptibility Testing of Colistin Against Gram-negative Bacteria
Özlem KOYUNCU ÖZYURT, Betil ÖZHAK, Dilara ÖĞÜNÇ, Emre YILDIZ, Dilek ÇOLAK, Filiz GÜNSEREN, Gözde ÖNGÜT

Abdominal Ağrı Yakınmalı Hastalarda Helicobacter pylori Pozitifliği ve Risk Analizi
Helicobacter pylori Positivity and Risk Analysis in Patients with Abdominal Pain Complaints
Serdal TARHANE, Turgut ANUK, Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Hacer Ece ÖZCAN, Mustafa Reha COŞKUN, Fatih BÜYÜK, Salih OTLU

Endokarditli Bir Olgudan Coxiella burnetii'nin Türkiye'de İlk İzolasyonu; Antijen Üretimi ve Faz Değişimi Çalışması
First Isolation of Coxiella burnetii in Turkey from a Patient with Endocarditis; Antigen Production and Phase Change Study
Bekir ÇELEBİ, Bülent BAŞ, Elif AGÜLOĞLU BALİ, Serap ŞİMŞEK YAVUZ

BK Virüs (BKV) Kantitasyonunda Kullanılan İki Farklı Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Karşılaştırması ve BKV Genotip Tayini
Evaluation of the Two Different Real Time Polymerase Chain Reaction Methods Used for BK Virus (BKV) Quantification and BKV Genotype Assignment
Aylin ERMAN DALOĞLU, Derya MUTLU, İmran SAĞLIK, Rabia CAN SARINOĞLU, Esvet MUTLU, Hubert G.M. NIESTERS, Dilek ÇOLAK

Akut Konjunktivitli Olgularda İnsan Adenovirüslerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu
Detection and Molecular Characterization of Human Adenoviruses from Acute Conjunctivitis Cases
Seda TEZCAN ÜLGER, Aslıhan BEKÇİ, Ayça YILMAZ, Gönül ASLAN

DNA Barkotlama Yöntemiyle Blastocystis Alt Tiplerinin Belirlenmesi ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Subtype Distribution of Blastocystis spp. with DNA Barcoding and Evaluation of Diagnostic Methods
Erdoğan MALATYALI, Hatice ERTABAKLAR, Sema ERTUĞ

Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinin Parazitoloji Laboratuvarında Analiz Öncesi Sürecin Kalite Belirteçleri ve Altı Sigma Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Pre-analytical Process with Quality Indicators and Six Sigma Methodology in the Parasitology Laboratory of a Tertiary Healthcare Center
Orçun ZORBOZAN, Nergiz ZORBOZAN, Nevin TURGAY

KISA BİLDİRİ

Türkiye'de Bir Referans Hastanede Akciğer Örneklerinden Sıklıkla İzole Edilen Yavaş Üreyen Tüberküloz Dışı Mikobakteriler ve İlaç Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Frequently Isolated Slow Growing Nontuberculous Mycobacteria from Pulmonary Samples and Evaluation of Drug Susceptibility Testing Results in a Referral Hospital in Turkey
İsmail CEYHAN, Şeref ÖZKARA, Müjgan Zuhal GÜLER, Güngör DULKAR, Resul ALTINSOY, Sedat VEZİR

OLGU SUNUMLARI

Konjenital Sifilis Olgusu ve Prozon Fenomeni
A Case of Congenital Syphilis and Prozone Phenomenon
Özgür APPAK, Mert MANYASLI, Meryem Merve CENGİZ, Burak DELİLOĞLU, Hatice KARAOĞLU ASRAK, Canan ÖZLÜ, Ayça Arzu SAYINER

Lumbo-peritoneal Şantlı Hastada Globicatella sanguinis'e Bağlı Menenjit Olgusu
A Case of Meningitis Caused by Globicatella sanguinis in a Patient with a Lumbo-peritoneal Shunt
Mürşit HASBEK, Kübra FIRTINA TOPÇU, Ünal ÖZÜM

Seyahat İlişkili Ateş ve Döküntü: İki Dengue Ateşi Olgusu
Travel Related Fever and Rash: Two Cases of Dengue Fever
Oğuz KARABAY, Ertuğrul GÜÇLÜ, Adem ŞİMŞEK, Hüseyin Doğuş OKAN, Aziz ÖĞÜTLÜ, Yasemin COŞGUN, Dilek MENEMENLİOĞLU

Mikrobiyoloji Bülteni, Science Citation Index Expanded, Clarivate Analytics, Medline/Pubmed, Scopus, Embase, Researchgate, Genamics, Türkiye Atıf Dizini ve TÜBİTAK/ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenmektedir.

Faydalı olması dileğiyle...

www.mikrobiyolbul.org

Haberler