Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜBERKÜLOZ VE TORAKS DERGİSİ'NİN
2019 YILI 2. SAYISI YAYIMLANDI...

Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği'nin yayın organı olan TÜBERKÜLOZ ve TORAKS DERGİSİ'nin 2019 yılı 2. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından 3 ayda bir yayımlanan Tüberküloz ve Toraks Dergisi'nin 2019 yılı 2. sayısında yer alan 6 adet Klinik Çalışma, 2 adet Derleme, 2 adet Olgu Sunumu ve 1 adet Editöre Mektup türündeki makaleye www.tuberktoraks.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

TÜBERKÜLOZ ve TORAKS DERGİSİ
2019 YILI 2. SAYISI
İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Egzersiz kapasitesi, dispne derecesi veya yaşam kalitesi KOAH hastalarında mortaliteyi yansıtır mı? 8-yıllık izlem
Does exercise capacity, dyspnea level, or quality of life actually predict mortality in patients with COPD? 8-year follow-up
Fatma ÇİFTÇİ, Elif ŞEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Sevgi SARYAL

Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarında birinci basamak anti-tüberküloz ilaçlara direnç trendleri: Türkiye'den üçüncü basamak bir hastane çalışması
First-line anti-tuberculosis drug resistance trends of Mycobacterium tuberculosis complex isolates. A tertiary hospital study in Turkey
Hatice YAZISIZ, Derya HIRÇIN CENGER, Veli YAZISIZ, Lütfiye KILIÇ, Sedat ALTIN

Kardiyopulmoner egzersiz testlerinin koroner arter hastalığındaki tanısal değeri
Value of cardiopulmonary exercise testing in the diagnosis of coronary artery disease
Berna AKINCI ÖZYÜREK, Şerife SAVAŞ BOZBAŞ, Alp AYDINALP, Hüseyin BOZBAŞ, Gaye ULUBAY

Hastanede yatış gerektiren toplumda gelişen pnömoni ve sağlık bakımı ilişkili pnömonili olguların karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of the patients with community-acquired pneumonia (CAP) and health care-associated pneumonia (HCAP) requiring hospitalization
Sibel KARA, Müşerref Şule AKÇAY, Zuhal EKİCİ ÜNSAL, Hatice Eylül BOZKURT YILMAZ, Mehmet Ali HABEŞOĞLU

KOAH'lı hastalarda pulmoner rehabilitasyonun etkinliğini belirlemek için i-BODE indeksinin kullanımı
Use of i-BODE index to determine efficacy of pulmonary rehabilitation in COPD patients
İpek CANDEMİR, Pınar ERGUN, Dicle KAYMAZ, Neşe DEMİR

KOAH alevlenmeli hastalarda gerçek zamanlı PCR tekniğiyle viral panel pozitif olanların negatif olanlardan farklılığı
Differences of viral panel positive versus negative by real-time PCR in COPD exacerbated patients
Burcu YORMAZ, Mecit SÜERDEM, Duygu FINDIK

DERLEMELER

KOAH'ta göz ardı edilen bir komorbidite: Tiroid disfonksiyonu
An underestimated comorbidity of COPD: Thyroid dysfunction
Evrim Eylem AKPINAR

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarına klinik yaklaşım ve hukuki sonuçları
Clinical approach to foreign body aspirations in children and legal results
Hüseyin Fatih SEZER, Başar ÇOLAK, Salih TOPÇU, Adil AVCI, Galbinur ABDULLAYEV

OLGU SUNUMLARI

Hızlı büyüme ve lokal invazyonla birlikte dev adrenal bez metastazı olan otopsili KHDAK hastası
An autopsied NSCLC patient with huge adrenal gland metastasis with rapid growth and local invasion
Satoshi HAGIMOTO, Kunihiko MIYAZAKI, Shinya SATO, Takahide KODAMA, Hiroaki SATOH

Akciğerin ewing sarkomu: Nadir bir olgu
Ewing's sarcoma of the lung: A rare case
Selami EKİN, Ufuk ÇOBANOĞLU, Cemil GÖYA, Remzi ERTEN, Hanifi YILDIZ

EDİTÖRE MEKTUP
Çifte gastrik kabarcıklar
Double gastric bubbles
Shinichiro OKAUCHI, Yuika SASATANI, Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH

Faydalı olması dileğiyle...

www.tuberktoraks.org

Haberler