Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ'NİN 2019 YILI 4. SAYISI YAYIMLANDI...

Ankara Mikrobiyoloji Derneği'nin yayın organı olan MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ'nin 2019 yılı 4. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından 3 ayda bir yayımlanan Mikrobiyoloji Bülteni'nin 2019 yılı 4. sayısında yer alan 7 adet Özgün Çalışma, 2 adet Kısa Bildiri ve 4 adet Olgu Sunumu türündeki makaleye www.mikrobiyolbul.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ 2019 YILI 4. SAYISI
İÇİNDEKİLER


ÖZGÜN ÇALIŞMALAR

Klinik Örneklerden Mycobacterium tuberculosis Saptanmasında Anyplex MTB/NTM Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Anyplex MTB/NTM Test for The Detection of Mycobacterium tuberculosis in Clinical Specimens (355-363)
Alpaslan ALP, Zeynep SARIBAŞ

Yoğun Bakım Ünitelerindeki Enfeksiyonların Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması
Evaluation of Infections in Intensive Care Units: A Multicentre Point-Prevalence Study (364-373)
Eşref ARAÇ, Şafak KAYA, Emine PARLAK, Seyit Ali BÜYÜKTUNA, Ali İrfan BARAN, Fethiye AKGÜL, Mehmet Enes GÖKLER, Selçuk AKSÖZ, Ayşe SAĞMAK TARTAR, Recep TEKİN, Yeşim YILDIZ, Emrah GÜNAY

Türkiye'de Postmortem İzole Edilen HIV-1 Suşlarında Moleküler Epidemiyoloji
Postmortem Molecular Epidemiology of HIV-1 Strains Isolated in Turkey (374-387)
Nihan ZİYADE, Murat SAYAN, Neval ELGÖRMÜŞ, Yalçın BÜYÜK

HIV ile Enfekte Hastalarda Latent Tüberküloz Enfeksiyonunu (LTBE) Belirlemede Tüberkülin Deri Testi (TDT) ve T-SPOT.TB Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Tuberculin Skin Test (TST) and T-SPOT.TB Tests for Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection (LTBI) in HIV-infected Patients (388-400)
Umut Devrim BİNAY, Muzaffer FİNCANCI, Esra FERSAN, Faruk KARAKEÇİLİ

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) Enfeksiyonu Tanısında Enzim 'Immunoassay' (EIA), İmmünoblot ve HIV RNA Polimeraz Zincir Reaksiyonu Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Enzyme Immunoassay (EIA), Immunoblot and HIV RNA Polymerase Chain Reaction Test Results in the Diagnosis of Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection (401-407)
Rabia Can SARINOĞLU, İmran SAĞLIK, Derya MUTLU, Gözde ÖNGÜT, Dilara İNAN, Dilek ÇOLAK

Mikroskop İncelemesi Negatif Olan Şüpheli Kronik Kutanöz Leishmania Olgularının Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of Polymerase Chain Reaction Method in Patients with Suspected Chronic Cutaneous Leishmania of Negative Microscopy (408-418)
Gülnaz ÇULHA, Tuğba KAYA, Gülay GÜLBOL DURAN, Meral URHAN KÜÇÜK, Asena Çiğdem DOĞRAMACI, Dilek TİYEKLİ ÇELİK

Taze Dışkı Örneklerinde Direkt Mikroskobik İncelemede Alternatif Yaklaşımlar
Alternative Approaches in Direct Microscobic Examination of Fresh Fecal Samples (419-433)
Koray ÖNCEL

KISA BİLDİRİLER

Viral Etkenlere Bağlı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Yedi Yıllık Değerlendirmesi
A Seven-Year Evaluation of Viral Central Nervous System Infections (434-441)
Fatma Kamer VARICI BALCI, Ayça Arzu SAYINER

Toxoplasma gondii'nin Inhouse Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanmasında Yöntemin Doğrulanması
Method Verification of Inhouse Real-time Polymerase Chain Reaction for Detection of Toxoplasma gondii (442-450)
Selma USLUCA, Bekir ÇELEBİ, Cahit BABÜR

OLGU SUNUMLARI
Pnömokok Aşılı Koklear İmplantlı Hastada Streptococcus pneumoniae Serotip 24B'ye Bağlı Menenjit
Meningitis Due to Streptococcus pneumoniae Serotype 24B in a Patient with Cochlear Implant Previously Vaccinated with the Pneumococcal Vaccine (451-456)
Merve İŞERİ NEPESOV, Meltem DİNLEYİCİ, Ömer KILIÇ, Mehmet CEYHAN, Nezahat GÜRLER, Ener Çağrı DİNLEYİCİ

Mor İdrar Torbası Sendromu: Nadir Bir Klinik Olgu
Purple Urine Bag Syndrome: A Rare Clinical Case (457-463)
Muzaffer MIZRAK, Özgün YETKİN MIZRAK, Nevreste ÇELİKBİLEK, Emel BAŞAR, Mustafa KOCAAĞA

Akut Cryptosporidium İshalinin Nadir Bir Komplikasyonu: İmmün Yetmezlik Bulunmayan Çocuk Olguda Olası Hepatobiliyer Tutulum
A Rare Complication of Acute Diarrhae Caused by Cryptosporidium: Possible Hepatobiliary System Involvement in a Child without Immunodeficiency (464-471)
Zeynep SAVAŞ ŞEN, Medine Ayşin TAŞAR, Filiz DEMİREL KAYA, Abdullah GÜNEŞ, Emine VEZİR, Hayriye HIZARCIOĞLU GÜLŞEN

Sıtmada Profilaksi ve Erken Tanı İçin Farkındalığın Önemi: Türkiye'de Yurt Dışı Kaynaklı İki Sıtma Olgusu
The Importance of Awareness for Malaria Regarding Prophylaxis and Early Diagnosis: Two Imported Malaria Cases in Turkey (472-479)
Büşra Betül ÖZMEN ÇAPIN, Meliha Çağla SÖNMEZER, Sema TORTOP, Tuğçe ÜNALAN, Hatice BÖLEK, Sabri Engin ALTINTOP, Ahmet Çağkan İNKAYA, Gökhan METAN, Sibel ERGÜVEN

Mikrobiyoloji Bülteni, Science Citation Index Expanded, Clarivate Analytics, Medline/Pubmed, Scopus, Embase, Researchgate, Genamics, Türkiye Atıf Dizini ve TÜBİTAK/ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenmektedir.
Faydalı olması dileğiyle...

www.mikrobiyolbul.org

Haberler