Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI" DERGİSİ'NİN
2019 YILI 3. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2019 yılı 3. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2019 yılı 3. sayısında yayımlanan 1 adet derleme ve 3 adet araştırma türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2019 YILI 3. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Lenfomalarda Dolaşan Tümör Hücrelerinin Klinik, Prognostik ve Prediktif Önemi
Clinic, Prognostic and Predictive Value of Circulating Tumor DNA in Lymphomas
Semra PAYDAŞ

ARAŞTIRMALAR

Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Nüks Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Etoposid, Mitoksantron ve Sitarabin (EMA) Ardışık İntensif Kurtarma Kemoterapisi Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Intensive Sequential Chemotherapy with Etoposide, Mitoxantrone and Ctarabine (EMA) as Salvage in Patients with Acute Myeloid Leukemia Relapsing After Allogeneic Stem Cell Transplantation a Retrospective Analysis
Ayla GÖKMEN, Ender SOYDAN, Zafer GÖKGÖZ, Ozan ÖZKUMUR, Şahika ŞEN, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN

Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Multipl Miyelom Hastalarında Hepatit B Kor Antikor Seropozitifliğinin HBV Reaktivasyonu ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
Impact of Hepatitis B Core Antibody Seropositivity on the Liver Function Tests After Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma
Güldane CENGİZ SEVAL, Elif SERTESEN, Zehra KARAMAN, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN, Taner DEMİRER, Günhan GÜRMAN, Osman İLHAN, Hamdi AKAN, Meral BEKSAÇ, Selami Koçak TOPRAK

Kemoterapi Almış Hematolojik Maligniteli Hastalarda CMV PCR Takibinin Önemi
The Importance of CMV PCR Monitoring in Hematologic Malignant Patients Take Chemotherapy
Zeynep Tuğba GÜVEN, Tevfik DÜNDAR, Serhat ÇELİK, Leylagül KAYNAR

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler