Bilimsel Bilişim
1
Referanslar
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi (e-manuscript)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (e-manuscript)

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (e-manuscript)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (e-manuscript)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Dergisi (e-manuscript)

Akademik Geriatri Derneği
http://www.akadgeriatri.org/

Ankara Mikrobiyoloji Derneği
http://www.ankaramikrobiyoloji.org.tr/
http://www.mikrobiyolbul.org/

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
http://tsmbs.org/

Bilimsel Tıp Yayınevi
http://www.eejsc.org/
http://www.eejss.org/
http://www.floradergisi.org/
http://www.hastaneinfeksiyonlaridergisi.org/
http://www.ichastaliklaridergisi.org/
http://www.turkhivaidsdergisi.org/
http://www.remisyon.org/
http://www.yogunbakimdergisi.org/

Gaziantep Medical Journal (e-manuscript)

Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği
http://www.hhemder.org/

HIV/AIDS Koruma ve Eğitim Derneği
http://haked.org

İnfeksiyon Dünyası
http://www.infeksiyondunyasi.org

Klinik Araştırmalar Derneği
http://kaduzem.org

Kocatepe Tıp Dergisi (e-manuscript)

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (e-manuscript)

Pediatri Dünyası
http://www.pediatridunyasi.org

Teletıp ve Eğitim Derneği
http://www.turkteletip.org

Tip Sözlük
http://www.tipsozluk.org/

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
http://www.hider.org.tr/
http://www.hiderim.org/

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
http://www.tihud.org.tr/
http://www.tihudum.org/

Türkiye Romatoloji Derneği
http://romatolojim.org/

Türk Toraks Derneği
http://www.toraksim.org/

Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği
http://www.tuberktoraks.org/

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
http://www.aai.org.tr/

Referanslar